KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Elazığ Şehir Hastanesi Taksi olarak hizmetlerimizden yararlanan kullanıcıların bilgilerinin korunmasına ve gizliliğine önem veriyoruz. Bu gizlilik politikası müşterilerimizin bilgilerinin korunmasına ilişkin kurallar hakkında kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla  https://elazigsehirhastanetaksi.com internet sitesi vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Elazığ Mini Taksi tarafından işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

Elazığ Şehir Hastanesi Taksi tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

 • Kimlik Bilgileriniz: adınız, soyadınız,
 • İletişim Bilgileriniz: telefon numaranız, e-posta adresiniz.
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileriniz.
 • İşitsel Kayıt Bilgileriniz: çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız.

Kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileriniz; internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Elazigsehirhastanetaksi.com olarak taksi hizmeti vermekteyiz. Sitemiz de iletişim bölümünde yer alan formda Ad-Soyad-E-posta ve Açıklama kısımlarını doldurmanız halinde, sizlere taksi hizmeti verebilmemiz adına bu bilgiler kaydedilmektedir. Sistemimize girip tarafımızdan taksi çağırma hizmetini kullanmak için açık rıza beyanınızla bu bilgileri bizlerle paylaşmaktasınız. Bu bilgiler 3’üncü şahıs ve kurumlarla herhangi bir şekilde paylaşılmamaktadır.

Elazığ Şehir Hastanesi Taksi KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYOR?

Elazığ Şehir Hastanesi Taksi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla sizlere taksi çağırma hizmetimizi kullandırtmak amacıyla teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak;

 • Veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmaktadır.
 • Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin azaltılması için aksiyonlar alınmaktadır.
 • Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.
 • Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.
 • Özellikle iletişim bölümünde tarafımızca alınan verileriniz müşteri talebinden belirli bir süre sonra silinmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Elazığ Şehir Hastanesi Taksi Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. İletişim formunu doldurup Taksi Çağırma Hizmetlerimizden yararlanabilmek için, yukarıda belirttiğimiz hususlar için AÇIK RIZA BEYANI vererek kabul etmiş bulunmaktasınız.


İletişime Geç
Merhabalar
Size nasıl yardımcı olabilriz ?
Call Now Button